دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 1-248 
مشاهدات بوکاچو از همه‌گیری جهانی به قلم احمدخان دریابیگی: درنگ بر روی چند واژه

صفحه 3-27

نسرین پرویزی


واژه‌‏سازی در فارسی از منظر یک نظریۀ نام ‏شناختی

صفحه 28-47

اسلام هورن؛ مجتبی منشی‌زاده


انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی ‌واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

صفحه 48-84

رویا خدادادی؛ فرشید سمائی؛ رضا عطاریان


مدل‌سازی روند پذیرش واژه‌ها با استفاده از رویکرد تفکر نظام‌مند: مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

صفحه 85-137

نسرین خردمند؛ فرزاد حقیقی‌ راد


گرته‌برداری یا گرده‌برداری؟

صفحه 138-159

فرهاد قربان‌زاده


بررسی وام‌گیری درونی و تاریخی در فرایند واژه‌گزینی با تمرکز بر واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان سوم)

صفحه 160-193

علی شیوا


چند نمونه ترجمة قرضیِ اصطلاحات علمی از یونانی به پهلوی به یاد دکتر طهمورث ساجدی (1330 ـ 1397)

صفحه 194-216

سید احمدرضا قائم‌مقامی


سندی راجع به تاریخ واژه‌گزینی در ایران

صفحه 217-221

غلامعلی حدادعادل


تفاوت «+ شناس» و «+ دان» در ساختن اسم علم‌ورز

صفحه 222-224

علاءالدین طباطبایی


معرفی مقالات واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی (1323 ـ 1339)

صفحه 225-240

مهنوش نشاط مبینی تهرانی؛ فرزانه سخایی