دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-312 
تعریف نگاری و ضرورت استفاده از منابع در کار واژ ه‌گزینی

صفحه 3-8

نسرین پرویزی


تحول واژگانی نثر فارسی در یک‏صد سال اخیر بر پایة یادداشت‌‏های محمّدعلی فروغی

صفحه 9-112

غلامعلی حداد عادل


بررسی مقایسه ‏ای استعارة دستوری در مقاله‏ ‏های علمی رشته‏ ‏های مختلف زبان فارسی در سه دهة اخیر

صفحه 113-136

رضا مرادصحرایی؛ شهناز یگانه


استعاره‌‏های مفهومی در گونة علمی زبان فارسی

صفحه 137-152

معصومه شیری؛ محمدرضا رضوی


توانخواه یا معلول؟ به ‏گویی در زبان علم و مقایسة آن با زبان گفتار

صفحه 153-174

مرضیه چوپان‌زاده


ارزیابی کمّی و کیفی وزن فرهنگی شش واژة مصوب فرهنگستان و متناظر بیگانة آنها در پرتو الگوی هَیجامَد

صفحه 175-200

رضا پیش‌قدم؛ آیدا فیروزیان


سازمان‏‌دهی واژگان مصوب فرهنگستان در نظام اصطلاح‏‌نامه ‏‏ای

صفحه 201-216

تقی رجبی؛ مهدی سمائی


بررسی و نقد وضعیت نشریات حوزة پزشکی در به‌‏کارگیری واژه‏‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی براساس فرهنگ هزارواژة پزشکی

صفحه 217-244

فاطمه احمدی‌نسب


تحلیل چند نمونه از معادل‏ های مرجح در فرایند واژه‏ گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان سوم)

صفحه 245-266

عباسعلی وفایی؛ علی شیوا


مبانی اصطلاح‏‌شناسی فرهنگی و کاربرد آن در زبان فارسی

صفحه 267-292

فرشید سمائی


. مبانی اصطلاح‏‌شناسی، هلموت فلبر، اینفوترم، پاریس 1984، 426+ 21 صفحه.

صفحه 293-298

پروانه فخام‌زاده


معرفی مقالات واژه‏‌گزینی و اصطلاح‌‏شناسی (1314-1323)

صفحه 299-310

مهنوش نشاط مبینی تهرانی؛ فرزانه سخایی


«اصطلاح‏‌شناسی و کاربردهای آن»، گزارش کارگاه دکتر گالینسکی و سفرش به ایران

صفحه 311-312

فاطمه محمودنژاد؛ شیما شریفی