دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 3-253 
بیست سال واژه‌گزینی

صفحه 3-16

نسرین پرویزی


چرا واژه‌گزینی ضرورت دارد؟

صفحه 17-27

غلامعلی حدادعادل


وام‌گیری واژگانی از منظر رده‌شناسی زبان

صفحه 28-43

شهین نعمت‌زاده


بحثی در چیستیِ «اصطلاح» در قیاس با «واژه»

صفحه 44-77

محمدرضا رضوی


گرایش‌های نوین اصطلاح‌شناسی امروز

صفحه 78-117

فرشید سمائی


قواعد لفظ‌گذاری و مبانی و فرایند‌های ساخت اصطلاح

صفحه 118-138

سعید رفیعی خضری


استعاره در اصطلاح‌شناسی* (بررسی واژه‌های مصوّب حوزة رایانه و فنّاوری اطلاعات)

صفحه 139-160

مرضیه چوپان‌زاده؛ آویشن محضری


سیر تطور واژه‌گزینی اصطلاحات حقوقی در زبان فارسی نو

صفحه 161-178

محمدرضا حسینی


روش‌های واژه‌گزینی (مطالعة موردی واژه‌های مصوب کارگروه واژه‌گزینی حمل و نقل دریایی فرهنگستان)

صفحه 179-200

عبدالعزیز تاتار


املاسازی و نوشت اصطلاحات

صفحه 201-218

سیف‌الدین نظرزاده


گنج‌واژه: ابزاری مفید برای واژه‌گزینی

صفحه 219-231

فرزانه سخایی


صنایع دستی کهن ایران

صفحه 232-240

پروانه فخام‌زاده


معرفی مقالات واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی

صفحه 241-249

مهنوش نشاط مبینی تهرانی؛ فرزانه سخایی


معرفی: پژوهشکده مطالعات واژه‌گزینی

مهدی قنواتی